Identifikimi i Nevojave të të Rinjëve në Kohë Pandemie Në kuadër të këtij projekti është përgatitur raporti mbi identifikimin e nevojave të të rinjëve në Kohë Pandemie.
Mus-e History ‘’Art is one of the base fundamentals of every society and access to it should be a fundamental right for everyone’’, this is a suggestion from the famous violinist Yehudi Menuhin. He, together with
Transformative Leadership Bootcamp Geneva, Switzerland  2-8 February 2020
Training Course   Title: Combating Hate Speech by Art and Creative Writing